Kategorier
Snabblån

Konsumentverkets beslut upphävs

Efter ett beslut 2014 skulle Grandvik AB upphöra med att lämna krediter då KO ansåg att Grandvik inte uppfyllt alla delar av konsumentkreditlagen. Precis som i andra fall där KO fattat beslut om att förbjuda ett låneföretag från att låna ut pengar, handlar det om att kreditgivaren inte ansågs ha utfört en tillräckligt omfattande kreditprövning i samband med smslånet.

Men efter en ny dom i Förvaltningsrätten upphävs förbundet, istället åläggs Grandvik AB att betala ett vite om 300 000 kr och får en varning. Det tidigare kravet från KO var att Grandvik AB skulle betala 750 000 kr.

Beslutet innebär att låneföretagen Extra Kredit, Kortlån och Kreditkontot även fortsatt får bevilja krediter.

Kategorier
Snabblån

Smslånen vinstmaskin för inkassobolagen

 

Idag uppgår den svenska befolkningens skulder hos Kronofogden till hissnande 76 miljarder kronor och skuldberget växer hela tiden. Långsiktigt är situationen ohållbar. Sannolikt kommer skulderna för eller senare att betala av staten, det vill säga folket. Men som situationen är just nu, gör inkassobolagen stora vinster på krediter som förfaller till indrivning.  Inkassobolagen tjänar pengar genom att de kan ta ut mycket höga räntor och avgifter från individer, hushåll och företagare som inte lyckats sköta ekonomin.

Smslån är en typ av kredit som ofta förfaller som obetald och går  vidare till inkasso. Detta beror delvis på att kunderna som söker smslån ofta har sämre ekonomiska förutsättningar jämfört med t.ex. personer som tar privatlån genom en storbank.

Under 2013 omsatte inkassobranschen runt 3,8 miljarder. Omkring 30% beräknas vara ren vinst, vilket då motsvarar 1,1 miljarder kronor.

 

 

Kategorier
Snabblån

Mindre lånebolag en riskfaktor?

Snabblån, Smslån och konsumtionskredit namnen på de små snabba krediterna hos de mindre låneföretagen är många. Men alla åsyftar de mer eller mindre samma fenomen. Diskussionen om huruvida denna typ av långivning bör vara tillåten eller ej har pågått sedan 2006 då de först introducerades på marknaden. 2014 inskärptes en rad nya regel genom Lagen (2014:275), ändå anser somliga att smslåneföretag är en jättestor skuggsektor där bolagen regleras för dåligt.

Det kritikerna främst reagerar mot är de höga kostnaderna i förhållande till återbetalningstiden. Det förekommer exempelvis räntesatser på upp till 20-25% i veckan. Samtidigt är det tydligt att smslånen fyller en samhällsfunktion, då allt fler låntagare vänder sig till dessa instanser. Sverige följer här en trend som är samma som i övriga västländer, där snabblån blir allt vanligare.

Det saknas statistik för exakt hur många smslån som beviljas varje år, men Kronofogdens sammanställning över antalet skuldsatt till följd av obetalda smslån kan vara en indikation på ökad användning. Jämförelsen mellan 2013 (49141 st) och 2014 (56 641 st), visar en ökning med 7 500 ärende som inkommit till Kronofogden.

Det är inte bara den ökade skuldsättningen och inkassoärendena som oroar. Tidigare har lånebolagen även kritiserats för att utföra undermåliga kreditkontroller och därmed utsätta konsumenter för onödig risk.