Kategorier
Räntekostnad

Gratis studielån skall locka IT-kvinnor

Enbart omkring 15% av IT-studenterna i Sverige är kvinnor. Nu föreslår Digitaliseringskommissionen att kvinnor som söker IT-utbildningar helt skall kunna slippa studielån. Kommissionen hoppas att detta skall fungera som ett incitament för att få flera kvinnor att söka utbildningar med inriktning mot IT- och databranschen.

En annan del av förslaget innebär att bidragsdelen skall ”nollställas” så att kvinnliga studenter får möjlighet att välja en helt ny utbildning om utbildningen inte lever upp till förväntningarna. På detta vis vill man få fler kvinnor att våga prova på tidigare mansdominerade utbildningar.

Enligt den av regeringen inrättade Digitaliseringskommissionen kan uppemot 5000 studenter vara aktuella för gratis lån av detta slag. Om Digitaliseringskommissionens plan sätts i verk, kommer kvinnliga studenter subventioneras tills 30 procent av alla IT-studenterna är kvinnor.

Kritik mot förslaget om riktade gratis lån har förekommit och handlar i första hand om särbehandling. Kritiker menar att kvinnor som grupp särbehandlas på männens bekostnad.