Kategorier
Räntekostnad

Ångerrätt för lån

Avtalet är klart och pengarna har nyligen sats in på ditt konto. Men vad gäller om man tidigt inser att man gjort fel val? Går det att ångra ett lån?

Grundregeln vid låneavtal är att du har en 14 dagar lång ångerrätt på lån från det att du fått del av alla avtal och lånevillkor. Detta skall gälla för samtliga lån utan säkerhet, dvs. både privatlån och smslån, men inte för bolån.

Om du ångrat dig och vill upphäva avtalet måste du kontakta den part du ingått avtal med inom 14 dagar. Skriftlig dokumentation är alltid att föredra då man avser häva köp/avtal. Men rent principiellt kan du även häva avtalet per telefon, genom att kontakta det berörda låneföretaget.

Har pengarna redan kommit in på ditt konto är du skyldig att betala tillbaka hela summan inom 30 dagar och är skyldig att betala ränta för den tid du disponerat dessa pengar. Uppläggningsavgifter och andra avgifter kopplade till lånet som du betalat har du rätt att få tillbaka inom 30 dagar från de att ångerrätten vunnit laga kraft.

Kategorier
Snabblån

Konsumentverkets beslut upphävs

Efter ett beslut 2014 skulle Grandvik AB upphöra med att lämna krediter då KO ansåg att Grandvik inte uppfyllt alla delar av konsumentkreditlagen. Precis som i andra fall där KO fattat beslut om att förbjuda ett låneföretag från att låna ut pengar, handlar det om att kreditgivaren inte ansågs ha utfört en tillräckligt omfattande kreditprövning i samband med smslånet.

Men efter en ny dom i Förvaltningsrätten upphävs förbundet, istället åläggs Grandvik AB att betala ett vite om 300 000 kr och får en varning. Det tidigare kravet från KO var att Grandvik AB skulle betala 750 000 kr.

Beslutet innebär att låneföretagen Extra Kredit, Kortlån och Kreditkontot även fortsatt får bevilja krediter.

Kategorier
Räntekostnad

Gratis studielån skall locka IT-kvinnor

Enbart omkring 15% av IT-studenterna i Sverige är kvinnor. Nu föreslår Digitaliseringskommissionen att kvinnor som söker IT-utbildningar helt skall kunna slippa studielån. Kommissionen hoppas att detta skall fungera som ett incitament för att få flera kvinnor att söka utbildningar med inriktning mot IT- och databranschen.

En annan del av förslaget innebär att bidragsdelen skall ”nollställas” så att kvinnliga studenter får möjlighet att välja en helt ny utbildning om utbildningen inte lever upp till förväntningarna. På detta vis vill man få fler kvinnor att våga prova på tidigare mansdominerade utbildningar.

Enligt den av regeringen inrättade Digitaliseringskommissionen kan uppemot 5000 studenter vara aktuella för gratis lån av detta slag. Om Digitaliseringskommissionens plan sätts i verk, kommer kvinnliga studenter subventioneras tills 30 procent av alla IT-studenterna är kvinnor.

Kritik mot förslaget om riktade gratis lån har förekommit och handlar i första hand om särbehandling. Kritiker menar att kvinnor som grupp särbehandlas på männens bekostnad.

Kategorier
Snabblån

Smslånen vinstmaskin för inkassobolagen

 

Idag uppgår den svenska befolkningens skulder hos Kronofogden till hissnande 76 miljarder kronor och skuldberget växer hela tiden. Långsiktigt är situationen ohållbar. Sannolikt kommer skulderna för eller senare att betala av staten, det vill säga folket. Men som situationen är just nu, gör inkassobolagen stora vinster på krediter som förfaller till indrivning.  Inkassobolagen tjänar pengar genom att de kan ta ut mycket höga räntor och avgifter från individer, hushåll och företagare som inte lyckats sköta ekonomin.

Smslån är en typ av kredit som ofta förfaller som obetald och går  vidare till inkasso. Detta beror delvis på att kunderna som söker smslån ofta har sämre ekonomiska förutsättningar jämfört med t.ex. personer som tar privatlån genom en storbank.

Under 2013 omsatte inkassobranschen runt 3,8 miljarder. Omkring 30% beräknas vara ren vinst, vilket då motsvarar 1,1 miljarder kronor.

 

 

Kategorier
Räntekostnad

Nu polisanmäls långivaren TrustBuddy

Intresset för olika typer av delningsekonomi har ökat kraftigt de senaste åren. Inom lånesektorn rör det sig främst om person till person lån. Den första aktören att verkligen göra sig ett namn inom detta område är Trustbuddy som bedrivit utlåningsverksamhet i Sverige sedan 2009.

Sedan dess har TrustBuddy bedrivit en till synes legal verksamhet, där privatpersoner kunna låna pengar av varandra. Men under 2014 identifierade Finansinspektionen, FI en rad brister i Trustbuddys verksamhet. Man ansåg då att långivaren inte visat att den planerade rörelsen kommer att drivas i enlighet med lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Nu mer än ett år senare har en polisanmälan upprättats mot långivaren, efter att det uppdagats att TrustBuddy olovligen misstänkts ha lånat ut privata långivaras pengar till kunder i hemlighet. Låneföretaget har nu även belagts med ett förbud från FI. Den som är intresserad av ett peer-2-peer lån kan istället vända sig till Lendify.

Kategorier
Räntekostnad

Lägre ränta hos flera banker

Att räntan just nu är låg är det nog få som missat. Men den senaste veckan lämnade flera storbanker besked om att man kommer göra ytterligare räntesänkningar. SBAB  var tidigt ute i början av augusti och tala om att man nu valt att sänka räntan för långa bostadslån. Sedan var Swedbank och Nordea inte sena med att kontra med räntesänkningar. Dock sker ingen sänkning för räta på korta lån och privatlån.

Kategorier
Snabblån

Mindre lånebolag en riskfaktor?

Snabblån, Smslån och konsumtionskredit namnen på de små snabba krediterna hos de mindre låneföretagen är många. Men alla åsyftar de mer eller mindre samma fenomen. Diskussionen om huruvida denna typ av långivning bör vara tillåten eller ej har pågått sedan 2006 då de först introducerades på marknaden. 2014 inskärptes en rad nya regel genom Lagen (2014:275), ändå anser somliga att smslåneföretag är en jättestor skuggsektor där bolagen regleras för dåligt.

Det kritikerna främst reagerar mot är de höga kostnaderna i förhållande till återbetalningstiden. Det förekommer exempelvis räntesatser på upp till 20-25% i veckan. Samtidigt är det tydligt att smslånen fyller en samhällsfunktion, då allt fler låntagare vänder sig till dessa instanser. Sverige följer här en trend som är samma som i övriga västländer, där snabblån blir allt vanligare.

Det saknas statistik för exakt hur många smslån som beviljas varje år, men Kronofogdens sammanställning över antalet skuldsatt till följd av obetalda smslån kan vara en indikation på ökad användning. Jämförelsen mellan 2013 (49141 st) och 2014 (56 641 st), visar en ökning med 7 500 ärende som inkommit till Kronofogden.

Det är inte bara den ökade skuldsättningen och inkassoärendena som oroar. Tidigare har lånebolagen även kritiserats för att utföra undermåliga kreditkontroller och därmed utsätta konsumenter för onödig risk.

Kategorier
Bolån

Amorteringskrav eller bankskatt?

De ständigt växande hushållsskulderna ses allt mer som ett problem. De flesta tycks vara överens om att något måste göras. Nu höjs röster från både höger och vänster om ett ökat ansvarstagande krävs för att bromsa utvecklingen.

Ett förslag som lagts fram och som tycks vara på väg är ett amorteringskrav. Tanken med denna åtgärd är att höja kraven på nya förstagångs-låntagare, vilket man hoppas skall fungera som en naturlig dämpare för en närmast överhettad svensk bostadsmarknad.

Kritikerna menar dock att åtgärden är orättvis. Den drabbar i första hand unga människor som redan i dagsläget har mycket svårt att få in en fot på bomarknaden. Ett alternativt förslag är att introducera en särskild bankskatt och låta bankerna ta ett större samhällsansvar. En risk med denna modell är att utlåningsräntorna då höjs och riskerar att sticka hål på bobubblan.

Vilken väg man väljer att ta, handlar troligtvis i slutänden i mångt och mycket om rättviseperspektiv. Vem bör bära huvudansvaret, hushållen eller banken?