Kategorier
Räntekostnad

Ångerrätt för lån

Avtalet är klart och pengarna har nyligen sats in på ditt konto. Men vad gäller om man tidigt inser att man gjort fel val? Går det att ångra ett lån?

Grundregeln vid låneavtal är att du har en 14 dagar lång ångerrätt på lån från det att du fått del av alla avtal och lånevillkor. Detta skall gälla för samtliga lån utan säkerhet, dvs. både privatlån och smslån, men inte för bolån.

Om du ångrat dig och vill upphäva avtalet måste du kontakta den part du ingått avtal med inom 14 dagar. Skriftlig dokumentation är alltid att föredra då man avser häva köp/avtal. Men rent principiellt kan du även häva avtalet per telefon, genom att kontakta det berörda låneföretaget.

Har pengarna redan kommit in på ditt konto är du skyldig att betala tillbaka hela summan inom 30 dagar och är skyldig att betala ränta för den tid du disponerat dessa pengar. Uppläggningsavgifter och andra avgifter kopplade till lånet som du betalat har du rätt att få tillbaka inom 30 dagar från de att ångerrätten vunnit laga kraft.

Kategorier
Räntekostnad

Gratis studielån skall locka IT-kvinnor

Enbart omkring 15% av IT-studenterna i Sverige är kvinnor. Nu föreslår Digitaliseringskommissionen att kvinnor som söker IT-utbildningar helt skall kunna slippa studielån. Kommissionen hoppas att detta skall fungera som ett incitament för att få flera kvinnor att söka utbildningar med inriktning mot IT- och databranschen.

En annan del av förslaget innebär att bidragsdelen skall ”nollställas” så att kvinnliga studenter får möjlighet att välja en helt ny utbildning om utbildningen inte lever upp till förväntningarna. På detta vis vill man få fler kvinnor att våga prova på tidigare mansdominerade utbildningar.

Enligt den av regeringen inrättade Digitaliseringskommissionen kan uppemot 5000 studenter vara aktuella för gratis lån av detta slag. Om Digitaliseringskommissionens plan sätts i verk, kommer kvinnliga studenter subventioneras tills 30 procent av alla IT-studenterna är kvinnor.

Kritik mot förslaget om riktade gratis lån har förekommit och handlar i första hand om särbehandling. Kritiker menar att kvinnor som grupp särbehandlas på männens bekostnad.

Kategorier
Räntekostnad

Nu polisanmäls långivaren TrustBuddy

Intresset för olika typer av delningsekonomi har ökat kraftigt de senaste åren. Inom lånesektorn rör det sig främst om person till person lån. Den första aktören att verkligen göra sig ett namn inom detta område är Trustbuddy som bedrivit utlåningsverksamhet i Sverige sedan 2009.

Sedan dess har TrustBuddy bedrivit en till synes legal verksamhet, där privatpersoner kunna låna pengar av varandra. Men under 2014 identifierade Finansinspektionen, FI en rad brister i Trustbuddys verksamhet. Man ansåg då att långivaren inte visat att den planerade rörelsen kommer att drivas i enlighet med lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Nu mer än ett år senare har en polisanmälan upprättats mot långivaren, efter att det uppdagats att TrustBuddy olovligen misstänkts ha lånat ut privata långivaras pengar till kunder i hemlighet. Låneföretaget har nu även belagts med ett förbud från FI. Den som är intresserad av ett peer-2-peer lån kan istället vända sig till Lendify.

Kategorier
Räntekostnad

Lägre ränta hos flera banker

Att räntan just nu är låg är det nog få som missat. Men den senaste veckan lämnade flera storbanker besked om att man kommer göra ytterligare räntesänkningar. SBAB  var tidigt ute i början av augusti och tala om att man nu valt att sänka räntan för långa bostadslån. Sedan var Swedbank och Nordea inte sena med att kontra med räntesänkningar. Dock sker ingen sänkning för räta på korta lån och privatlån.