Kategorier
Bolån

Amorteringskrav eller bankskatt?

De ständigt växande hushållsskulderna ses allt mer som ett problem. De flesta tycks vara överens om att något måste göras. Nu höjs röster från både höger och vänster om ett ökat ansvarstagande krävs för att bromsa utvecklingen.

Ett förslag som lagts fram och som tycks vara på väg är ett amorteringskrav. Tanken med denna åtgärd är att höja kraven på nya förstagångs-låntagare, vilket man hoppas skall fungera som en naturlig dämpare för en närmast överhettad svensk bostadsmarknad.

Kritikerna menar dock att åtgärden är orättvis. Den drabbar i första hand unga människor som redan i dagsläget har mycket svårt att få in en fot på bomarknaden. Ett alternativt förslag är att introducera en särskild bankskatt och låta bankerna ta ett större samhällsansvar. En risk med denna modell är att utlåningsräntorna då höjs och riskerar att sticka hål på bobubblan.

Vilken väg man väljer att ta, handlar troligtvis i slutänden i mångt och mycket om rättviseperspektiv. Vem bör bära huvudansvaret, hushållen eller banken?