Kategorier
Räntekostnad

Ångerrätt för lån

Avtalet är klart och pengarna har nyligen sats in på ditt konto. Men vad gäller om man tidigt inser att man gjort fel val? Går det att ångra ett lån?

Grundregeln vid låneavtal är att du har en 14 dagar lång ångerrätt på lån från det att du fått del av alla avtal och lånevillkor. Detta skall gälla för samtliga lån utan säkerhet, dvs. både privatlån och smslån, men inte för bolån.

Om du ångrat dig och vill upphäva avtalet måste du kontakta den part du ingått avtal med inom 14 dagar. Skriftlig dokumentation är alltid att föredra då man avser häva köp/avtal. Men rent principiellt kan du även häva avtalet per telefon, genom att kontakta det berörda låneföretaget.

Har pengarna redan kommit in på ditt konto är du skyldig att betala tillbaka hela summan inom 30 dagar och är skyldig att betala ränta för den tid du disponerat dessa pengar. Uppläggningsavgifter och andra avgifter kopplade till lånet som du betalat har du rätt att få tillbaka inom 30 dagar från de att ångerrätten vunnit laga kraft.